מושבים לרכב בנייה \ למלגזות » פרימו XXL

Sitting comfort in new dimensions for forklift trucks and compact construction machines The Primo is a worldwide unique, innovative seating concept. It is the first seat for forklift trucks and construction machines with a low-profile suspension, optionally available with pneumatic or mechanical suspension and quick weight adjustment. The ergonomic seat cushions and the height- and angle adjustable armrests support the body as optimal as the backrest, where the angle is adjustable from -5° to +30°. As the worldwide first low-profile compact seat the Primo is equipped with a lumbar support for the sensitive lumbar region.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)