מושבים למשאיות » אריזונה (Arizona)

This pneumatic truck seat enables all drivers to sit optimally. In addition to automatic weight adjustment, the height, seat depth and seat angle can be individually set.


למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)