מושבים לרכב חקלאי »אוניברסו בסיק (Universo Basic)

The universal tractor seat to suit every driver. The secret behind comfortable suspension is the ability to adjust it to each driver's weight. A tapered seatback, improved lateral support, and optimum seat cushion angle and multifunction ventilation channels ensure a comfortable sitting experience with the new UNIVERSO.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)