מושבים לרכב בנייה \ למלגזות » מקסימו M

The mechanically suspended driver seat for forklifts and wheel loader. You can customize the Maximo for the ultimate in personal comfort, thanks to its ergonomical design, numerous faetures and lumbar support.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)