מושבים לרכב חקלאי » מקסימו קומפורט (Maximo Comfort)

Maximo Comfort with air suspension. Suited for standard tractors. The driver benefits from the seat's air suspension and enjoys a high level of comfort. Thanks to these characteristics, the driver stays fit longer.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)