מושבים לרכב חקלאי » מקסימו בייסיק (Maximo Basic)

Maximo Basic with mechanical suspension. Suited for standard tractors. In order for a seat with mechanical suspension to be comfortable, it has to be precisely set to the user's weight. The Maximo Basic sets new standards of suspension comfort in this class. The seat height can be set in three steps via a locking mechanism. Go To Top Print Version Imprint Data security

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)