מושבים לרכב חקלאי » S קומפקטו קומפורט (Compacto Comfort S)

The seat top with adjustable seatback angle, mechanical lumbar support and optional adjustable seatback extension(integrated)- available in fabric and PVC- offers optimum seating comfort in a minimum of space !

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)