מושבים לרכב חקלאי » M קומפקטו קומפורט (Compacto Comfort M)

The seat top with adjustable seatback angle, mechanical lumbar support and optional adjustable seatback extension (integrated) -available in fabric and PVC- offers optimum seating comfort in a minimum of space ! Go To Top Print Version Imprint Data security

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)