מושבים לרכב חקלאי » W קומפקטו בייסיק (Compacto Basic W)

The Compact seat for small tractors. The Compacto series offers tailored solutions with three different cushion widths. It combines suspension, sitting and operating comfort and convenience in a minimum of space. The Compacto seats are available with either pneumatic or mechanical suspension.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)