מושבים לרכב חקלאי » M קומפקטו בייסיק (Compacto Basic M)

The mechanical suspended driver seat offers a 3-step height adjustment and an adjustable weight adjustment. The seat top comes with adjustable seatback angle and mechanical lumbar support. The Compacto Basic -available in fabric and PVC- offers optimum seating comfort in a minimum of space !

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)