מושבים לרכב בנייה » אקטימו M

The mechanicaly suspended comfort seat for large construction machinery.

למפרט טכני עבור פריט זה      

לחץ כאן*

*(הפנייה לחברת GRAMMER)